Er zijn situaties waarin je verplicht bent om een advocaat in de arm te nemen: bij civiele procedures en bij zaken aangaande het familierecht. Er bestaan uitzonderingen op deze regel, namelijk wanneer je zelf gedaagde bent in een kortgeding procedure of wanneer er een zaak dient bij de kantonrechter waarin een geldbedrag centraal staat dat lager is dan 25.000 euro. Hieronder noemen we nog enkele punten die van belangrijk zijn om je te helpen vast te stellen of je een advocaat nodig hebt of niet, want een advocaat zoeken is niet altijd eenvoudig.

Arbeidsconflict

Het kan zo zijn dat je ontslagen wordt en dat je het hier niet mee eens bent. Misschien ben je het er wel gedeeltelijk mee eens, maar heb je het idee dat je recht hebt op bepaalde vergoedingen. Wanneer je er met je werkgever niet uitkomt, kun je de hulp inroepen van een arbeidsrecht advocaat. Ook als werkgever is het goed om je contracten juridisch te laten checken door een expert, een advocaat is dit bij uitstek. Ondernemingsrecht speelt dan een rol en de advocaat met dit specialisme is dan de uitgelezen kandidaat voor de klus. Een advocaat is in deze situaties niet verplicht, maar we raden het je wel aan.

Familierecht

Een scheiding is een ingrijpende gebeurtenis die vele jaren van je leven een grote rol kan spelen. Sommige mensen zijn erg blij na hun scheiding, veel mensen zien het als een groot trauma. De schade is nog groter wanneer er kinderen in het spel zijn en de beide ouders er niet met elkaar uitkomen. Een familierechtadvocaat is in deze situatie verplicht. Tijdens de gang bij de rechter kan deze laatste beslissen dat de hulp van een mediator gewenst is. Deze mediator is onafhankelijk en zorgt ervoor dat de problemen buiten de rechtszaal opgelost kunnen worden. Wanneer dit allemaal niet lukt, dan is de advocaat op het terrein van het familierecht weer nodig.

Strafrecht

Wanneer je wordt aangeklaagd ben je niet verplicht om een advocaat in de arm te nemen. Het strafrecht staat burgers toe om zichzelf te verdedigen. Vaak heb je dan als leek wel een advocaat tegenover je die jouw schuld bepleit en alles uit de kast trekt om te winnen. Het is daarom aan te raden om je te laten verdedigen door een gespecialiseerde strafrecht advocaat. De kans dat de rechtszaak in jouw voordeel uitvalt is dan groter. Andersom, wanneer jij iemand aanklaagt, is het ook aan te raden om een advocaat in de arm te nemen. Deze expert is emotioneel onafhankelijk en kan met een objectieve blik naar de processtukken kijken om vervolgens te pleiten voor vervolging.

Conclusie

In sommige gevallen is een advocaat verplicht, in andere is het sterk aan te raden er een in de arm te nemen. Laat je informeren door een advocaat over je rechten en plichten. Meestal is de intake gratis en kan de advocaat direct zien of zijn of haar diensten verplicht of wenselijk zijn. Soms is een juridisch expert voldoende, deze professionals zijn vaker goedkoper dan een advocaat. Soms is een advocaat gratis, pro deo noemen we dat. Het hangt van jou specifieke situatie af.

Meer lezen?

Coaching en begeleiding zijn brede begrippen. Op onze site vind je tal van blogs over deze onderwerpen. Zoals vocal coaching en de voordelen van een ERP-systeem voor je bedrijf. Lekker veelzijdig en inspirerend dus!